Privacyverklaring

Algemeen

Rimburg neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus en zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Wat is het doel van onze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring beoogt om u duidelijkheid te verschaffen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens uw verblijf bij onze vereniging en over wat uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn.

Wie is RKVV Rimburg (Rimburg)?

RKVV Rimburg opgericht 8 augustus 1908. Rimburg, D’r Brockgank, Kapelweien 49, 6374 LW  Landgraaf.

Wie is uw aanspreekpunt betreffende privacygerichte vragen?

Voorzitter Davy Peelen, 06-27386639 , voorzitter@rkvvrimburg.nl.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie in relatie tot voetbal gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten die vanuit de vereniging worden georganiseerd.

Voorbeelden:

  • registratie bij de KNVB
  • registratie in sportlink
  • team bekendmaking
  • plaatsing van teamfoto’s in het clublokaal, website, media
  • correspondentie bij training en wedstrijden
  • contributie inning
  • uitnodigingen, seizoensopening/-afsluiting, vergaderingen.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de KNVB voor de registratie van uw lidmaatschap bij de bond, mits u spelend lid of onderdeel van het kader bent. Alleen die gegevens worden gedeeld die nodig zijn voor voetbal gerelateerde zaken.

Hoe lang bewaart Rimburg uw persoonsgegevens?

Rimburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden vermeldt in deze privacyverklaring, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe gaat Rimburg om met inzage en correctie’s?

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan u verzoeken om correctie’s of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Rimburg beschermd uw persoonsgegevens veilig met gebruik van technische en organisatorische maatregelen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over de wijze waarop Rimburg omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze voorzitter (Davy Peelen). De contactgegevens vindt u bij het aanspreekpunt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een DB-lid.

Actualiseert Rimburg de privacyverklaring?

Rimburg kan de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U moet deze privacyverklaring van tijd tot tijd raadplegen om voor uzelf zorg te dragen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Bestuur RKVV Rimburg

Sponsoren