Lidmaatschap

Wij vinden het heel fijn dat je lid wil worden bij RKVV Rimburg!
Alvorens je met trainen en voetballen kunt starten, moeten er echter eerst nog  een aantal zaken geregeld worden.

  • Nieuwe leden en spelers voor veldvoetbal kunnen zich middels het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie aanmelden. Het formulier kan via de website worden gedownload en kan persoonlijk bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Eveneens de formulieren verkrijgbaar in de kantine van RKVV Rimburg.
  • Belangrijk is, dat je contributie gaat betalen. Verder informatie vind je in het menu hiernaast onder “Contributie”.
  • Vervolgens zal  er een Intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en krijg je alle informatie die voor je lidmaatschap bij RKVV Rimburg van belang is.
    Bovendien is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen. Verdere informatie over dit gesprek vind je in het menu hiernaast onder “Intakegesprek”.

Sponsoren