Gedragsregels

Algemene gedragsregels op en rond het complex:

 • Iedereen gedraagt zich sportief
 • Eten en drinken op de velden is verboden, met uitzondering van het drinken uit de bidons.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

Gedragsregels voor de leden / spelers:

 • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
 • Je komt niet onder invloed van alcohol en/of drugs naar een training of wedstrijd.
 • Je zorgt dat je op trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat op tijd door aan de trainer.
 • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
 • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach / leider.
 • Als je kleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
 • Tijdens de wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens de wedstrijden.
 • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden in de kleedkamers en tijdens de wedstrijden en trainingen.
 • Je ruimt je eigen rommel / afval op en gooit deze in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.
 • Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon, voordat je de kleedkamers ingaat.
 • Je zorgt ervoor dat de kleedkamer, na afloop van de wedstrijd of training, netjes achter gelaten wordt en veegt deze zo nodig aan.
 • Ieder lid is verplicht contributie te betalen aan de vereniging. Bij achterstanden mogen er sancties opgelegd worden namens het bestuur.

Gedragsregels voor de trainer / leiders:

 • De trainer/leider heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • De trainer/leider zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
 • De trainer/leider zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plekken.
 • De trainer/leider draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld  en complex.
 • De trainer/leider rapporteert wangedrag van spelers en/of ouders aan het bestuur.
 • Je komt niet onder invloed van alcohol en/of drugs naar een training of wedstrijd.

Namens het bestuur van RKVV Rimburg

De voorzitter

Sponsoren