• POM Ltd

  • Peters Rubber

  Gedragsregels

  Met de normen en waarden willen wij jullie inzicht geven in hoe de RKVV Rimburg met normen en waarden omgaat en hoe wij dat  willen uitdragen in zijn algemeenheid en specifiek binnen de vereniging (RKVV Rimburg). Er is de laatste jaren veel gepraat en geschreven over de ‘Normen en Waarden’ in onze hedendaagse maatschappij. Steeds meer ervaren wij dat deze normen en waarden dreigen te vervagen en ook bij de RKVV Rimburg is deze ontwikkeling zichtbaar.

  Dat de ontwikkelingen bij de RKVV Rimburg een weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de hele maatschappij is niet vreemd. Dat deze ontwikkeling ons als bestuur ernstige zorgen baart is een feit. En dat is ook de reden dat wij hier maatregelen op gaan nemen en een duidelijk beleid gaan presenteren op de ‘Normen en Waarden’ die wij binnen de RKVV Rimburg belangrijk vinden en waar leden zich naar te gedragen hebben.

  RKVV Rimburg, mensen worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de RKVV Rimburg ‘Normen en Waarden’, die wij hieronder hebben geformuleerd.

  We zullen deze ‘Normen en Waarden’ gaan inbedden in de vereniging, binnen alle geledingen van de vereniging zullen deze ‘Normen en Waarden’ worden doorgesproken. We zullen iedereen en met name ook elkaar in de toekomst aan moeten spreken op het naleven van elkaars ‘Normen en Waarden’.

  Bij het naleven van deze ‘Normen en Waarden’ staat ‘GEDRAG’ altijd centraal.

  • Gedrag van leden (actief en niet-actief);
  • Gedrag van trainers;
  • Gedrag van leiders;
  • Gedrag van toeschouwers;
  • Gedrag van ouders;
  • Gedrag van alle vrijwilligers binnen de RKVV Rimburg.

  Ik spreek de hoop uit dat we er samen in zullen gaan slagen de RKVV Rimburg als een fijne club te kunnen behouden waar het prettig sporten en vertoeven is en waar we in onze multiculturele samenleving ontspanning en ruimte zullen blijven vinden elkaar beter te verdagen en te leren kennen. Het woord is aan ons zelf.

  Namens het bestuur van RKVV Rimburg.
  De voorzitter

   Sportiviteit en Respect